Jobcenter

Forsikrede ledige

 • Al sagsbehandling vedr. forsikrede ledige
 • Kontaktforløb 1. til 6. ledighedsmåned med fællessamtale med a-kassen
 • Intensiv indsats 16. til 24. ledighedsmåned med fællessamtale med a-kassen
 • Personlig jobformidler og/eller sikring af kombinationsforløb ved 16 måneders ledighed
 • Sikring af rettidighed ved både samtaler og aktive tilbud
 • Etablering af vedvarende job, herunder også efter de sociale kapitler/ særlige vilkår
 • Mentorfunktioner, coachingforløb og vejledningsforløb & individuelle eller i grupper
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb

 • Al sagsbehandling vedr. kontant- og uddannelseshjælp
 • Sagsbehandling for jobparate for job og jobsøgning samt virksomhedsrettet indsats
 • Sagsbehandling for uddannelsesparate unge & uddannelsesparate og sikring af relevante aktiviteter
 • Sagsbehandling for aktivitetsparate unge &  sikring af uddannelsesunderstøttende tiltag m.v.
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del og indsatsdel / revalideringsplan
 • Koordinerende sagsbehandling, ressourceforløb for udvikling af arbejdsevne
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Sygeopfølgning, sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb

 • Al sagsbehandling vedr. sygedagpenge
 • Sagsbehandling med fokus på §7 vurdering, revurdering og afgørelse iht. kap. 6 – 8
 • Fast track & relevant støtte og konkrete redskaber til arbejdspladsen og den syge medarbejder
 • Gennemgående og koordinerende sagsbehandling i Kategori 3 sager, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Sikring af aktivitet ved tværfaglig, helhedsorienteret og individuel indsats
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del og indsatsdel / revalideringsplan
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Revalidering

 • Al sagsbehandling vedr. revalidering
 • Sagsbehandling og opfølgning af uddannelses- og virksomhedsrevalidering samt udarbejdelse af Min Plan
 • Sikring af relevante erhvervsrettede aktiviteter under revalidering og forrevalidering
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del for bevilling, ændring eller ophør af revalidering
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Fleksjobvisiterede borgere

 • Al sagsbehandling vedr. fleksjobvisiterede borgere
 • Sagsbehandling med sikring af støtte til aktiv jobsøgning og iværksættelse af tilbud
 • Etablering og løbende opfølgning af fleksjob med vurdering af arbejdsevne og intensitet
 • Sygeopfølgning for borger på ledighedsydelse eller i fleksjob
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Udlændinge/integration

 • Al sagsbehandling vedr. udlændinge og integration
 • Udarbejdelse af og opfølgning på integrationskontrakt for flygtninge og familiesammenførte
 • Opfølgning, råd og vejledning ift. integrationsprogram
 • Sikring af beskæftigelsesrettede tilbud med vejledning og opkvalificering, mentorfunktion m.v.
 • Sagsbehandling for jobparate udlændinge og udlændinge med problemer udover ledighed
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Andet

 • Udslusningskoordinator ved borgers afslutning af strafafsoning
 • Mentor for stabilisering af borgers livssituation og ved udslusning fra psykiatrisk sygehus
 • Individuel sparring til ledige med lang videregående uddannelse
 • Netværksforløb med henblik på gensidig sparring m.v.
 • Anden aktør for fleksjobvisiterede borgere for lovpligtig opfølgning samt etablering af fleksjob
 • Sagsbehandling, udmåling og bevilling vedr. Aktivlovens §81 og §82
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Om os

Kommune Konsulenterne er et landsdækkende vikarbureau med speciale inden for socialrådgivere. Vi har en bred vifte af vikarer med forskellige kompetenceprofiler, som kan matche alle opgaver. Kommune Konsulenternes vikarteam er alle uddannede socialrådgivere med mange års kommunal erfaring.

Kontakt os

Telefon: 93 30 40 50

Mail:  info@kommunekonsulenterne.dk

 

Find os

Kommune Konsulenterne

Nørreskovvej 30

9370, Hals

CVR-nr.: 32 81 44 84