Børn og unge

  • Al sagsbehandling inden for det psykosociale børn- og ungeområde
  • Råd og vejledning til familier og børn ift. de givne problemstillinger
  • Forebyggende indsatser, iværksættelse og opfølgning af disse jf. SEL §11
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50 og handleplaner
  • Iværksættelse af relevante indsatser jf. SEL §52 og opfølgning heraf, herunder foranstaltning ift. forelæggelse for Børn- og Unge Udvalg
  • Sagsbehandling og beregning ift. SEL §52a
  • Koordinerende opgaver for familien i forhold til samarbejdspartnere
  • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Om os

Kommune Konsulenterne er et landsdækkende vikarbureau med speciale inden for socialrådgivere. Vi har en bred vifte af vikarer med forskellige kompetenceprofiler, som kan matche alle opgaver. Kommune Konsulenternes vikarteam er alle uddannede socialrådgivere med mange års kommunal erfaring.

Kontakt os

Telefon: 93 30 40 50

Mail:  info@kommunekonsulenterne.dk

 

Find os

Kommune Konsulenterne

Nørreskovvej 30

9370, Hals

CVR-nr.: 32 81 44 84