Børn og unge

  • Al sagsbehandling inden for det psykosociale børn- og ungeområde
  • Råd og vejledning til familier og børn ift. de givne problemstillinger
  • Forebyggende indsatser, iværksættelse og opfølgning af disse jf. SEL §11
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50 og handleplaner
  • Iværksættelse af relevante indsatser jf. SEL §52 og opfølgning heraf, herunder foranstaltning ift. forelæggelse for Børn- og Unge Udvalg
  • Sagsbehandling og beregning ift. SEL §52a
  • Koordinerende opgaver for familien i forhold til samarbejdspartnere
  • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område