Det specialiserede børneområde

  • Al sagsbehandling inden for det specialiserede børneomrøde
  • Råd og vejledning i forhold til familien og det handicappede barn
  • Forebyggende indsatser, iværksættelse og opfølgning af disse jf. SEL §11
  • Udmåling og bevilling af merudgifter SEL §41 og tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 samt opfølgning heraf
  • Koordinerende opgaver for familien og det handicappede barn ift. samarbejdspartnere
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50 og handleplaner
  • Iværksættelse af relevante dag- og døgnforanstaltninger og opfølgning af disse jf. SEL §52, §52a, §44/§84
  • Iværksættelse af foranstaltning ift. forelæggelse for Børn- og Unge Udvalg
  • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Om os

Kommune Konsulenterne er et landsdækkende vikarbureau med speciale inden for socialrådgivere. Vi har en bred vifte af vikarer med forskellige kompetenceprofiler, som kan matche alle opgaver. Kommune Konsulenternes vikarteam er alle uddannede socialrådgivere med mange års kommunal erfaring.

Kontakt os

Telefon: 93 30 40 50

Mail:  info@kommunekonsulenterne.dk

 

Find os

Kommune Konsulenterne

Nørreskovvej 30

9370, Hals

CVR-nr.: 32 81 44 84