Det specialiserede børneområde

  • Al sagsbehandling inden for det specialiserede børneområde
  • Råd og vejledning i forhold til familien og det handicappede barn
  • Forebyggende indsatser, iværksættelse og opfølgning af disse jf. SEL §11
  • Udmåling og bevilling af merudgifter SEL §41 og tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 samt opfølgning heraf
  • Koordinerende opgaver for familien og det handicappede barn ift. samarbejdspartnere
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50 og handleplaner
  • Iværksættelse af relevante dag- og døgnforanstaltninger og opfølgning af disse jf. SEL §52, §52a, §44/§84
  • Iværksættelse af foranstaltning ift. forelæggelse for Børn- og Unge Udvalg
  • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område