Jobcenter

Forsikrede ledige

 • Al sagsbehandling vedr. forsikrede ledige
 • Kontaktforløb 1. til 6. ledighedsmåned med fællessamtale med a-kassen
 • Intensiv indsats 16. til 24. ledighedsmåned med fællessamtale med a-kassen
 • Personlig jobformidler og/eller sikring af kombinationsforløb ved 16 måneders ledighed
 • Sikring af rettidighed ved både samtaler og aktive tilbud
 • Etablering af vedvarende job, herunder også efter de sociale kapitler/ særlige vilkår
 • Mentorfunktioner, coachingforløb og vejledningsforløb – individuelle eller i grupper
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb

 • Al sagsbehandling vedr. kontant- og uddannelseshjælp
 • Sagsbehandling for jobparate for job og jobsøgning samt virksomhedsrettet indsats
 • Sagsbehandling for uddannelsesparate unge – uddannelsespålæg og sikring af relevante aktiviteter
 • Sagsbehandling for aktivitetsparate unge – sikring af uddannelsesunderstøttende tiltag m.v.
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del og indsatsdel / revalideringsplan
 • Koordinerende sagsbehandling, ressourceforløb for udvikling af arbejdsevne
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Sygeopfølgning – sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb

 • Al sagsbehandling vedr. sygedagpenge
 • Sagsbehandling med fokus på §7 vurdering, revurdering og afgørelse iht. kap. 6 – 8
 • Fast track – relevant støtte og konkrete redskaber til arbejdspladsen og den syge medarbejder
 • Gennemgående og koordinerende sagsbehandling i Kategori 3 sager, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Sikring af aktivitet ved tværfaglig, helhedsorienteret og individuel indsats
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del og indsatsdel / revalideringsplan
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Revalidering

 • Al sagsbehandling vedr. revalidering
 • Sagsbehandling og opfølgning af uddannelses- og virksomhedsrevalidering samt udarbejdelse af ”Min Plan”
 • Sikring af relevante erhvervsrettede aktiviteter under revalidering og forrevalidering
 • Rehabiliteringsplanens forberedende del for bevilling, ændring eller ophør af revalidering
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Fleksjobvisiterede borgere

 • Al sagsbehandling vedr. fleksjobvisiterede borgere
 • Sagsbehandling med sikring af støtte til aktiv jobsøgning og iværksættelse af tilbud
 • Etablering og løbende opfølgning af fleksjob med vurdering af arbejdsevne og intensitet
 • Sygeopfølgning for borger på ledighedsydelse eller i fleksjob
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Udlændinge/integration

 • Al sagsbehandling vedr. udlændinge og integration
 • Udarbejdelse af og opfølgning på integrationskontrakt for flygtninge og familiesammenførte
 • Opfølgning, råd og vejledning ift. integrationsprogram
 • Sikring af beskæftigelsesrettede tilbud med vejledning og opkvalificering, mentorfunktion m.v.
 • Sagsbehandling for jobparate udlændinge og udlændinge med problemer udover ledighed
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Andet

 • Udslusningskoordinator ved borgers afslutning af strafafsoning
 • Mentor for stabilisering af borgers livssituation og ved udslusning fra psykiatrisk sygehus
 • Individuel sparring til ledige med lang videregående uddannelse
 • Netværksforløb med henblik på gensidig sparring m.v.
 • Anden aktør for fleksjobvisiterede borgere for lovpligtig opfølgning samt etablering af fleksjob
 • Sagsbehandling, udmåling og bevilling vedr. Aktivlovens §81 og §82
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område