Voksenpsykiatri og -handicap

 • Al sagsbehandling inden for Voksen Psykiatri- og Handicapområdet
 • Sagsbehandling, udmåling og bevilling af socialpædagogisk støtte jf. SEL §85
 • Sagsbehandling og indstilling vedr. midlertidig botilbud jf. SEL §107 og varig botilbud jf. SEL §108
 • Sagsbehandling og indstilling vedr. beskyttet beskæftigelse jf. SEL §103 og samværs/aktivitetstilbud jf. SEL §104
 • Al sagsbehandling og bevilling vedr. kropsbårne hjælpemidler jf. SEL §112, forbrugsgoder jf. SEL §113, bil jf. SEL §114 og boligindregning jf. SEL §116
 • Ledsageordning jf. SEL §97
 • Udmåling og bevilling af merudgifter jf. SEL §100
 • Udmåling af Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL §95 og SEL §96
 • Personrettet tilsyn og handleplaner
 • Udredning efter Voksenudredningsmetoden (VUM)
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område