Voksenpsykiatri og -handicap

 • Al sagsbehandling inden for Voksen Psykiatri- og Handicapområdet
 • Sagsbehandling, udmåling og bevilling af socialpædagogisk støtte jf. SEL §85
 • Sagsbehandling og indstilling vedr. midlertidig botilbud jf. SEL §107 og varig botilbud jf. SEL §108
 • Sagsbehandling og indstilling vedr. beskyttet beskæftigelse jf. SEL §103 og samværs/aktivitetstilbud jf. SEL §104
 • Al sagsbehandling og bevilling vedr. kropsbårne hjælpemidler jf. SEL §112, forbrugsgoder jf. SEL §113, bil jf. SEL §114 og boligindregning jf. SEL §116
 • Ledsageordning jf. SEL §97
 • Udmåling og bevilling af merudgifter jf. SEL §100
 • Udmåling af Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL §95 og SEL §96
 • Personrettet tilsyn og handleplaner
 • Udredning efter Voksenudredningsmetoden (VUM)
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver inden for dette område

Om os

Kommune Konsulenterne er et landsdækkende vikarbureau med speciale inden for socialrådgivere. Vi har en bred vifte af vikarer med forskellige kompetenceprofiler, som kan matche alle opgaver. Kommune Konsulenternes vikarteam er alle uddannede socialrådgivere med mange års kommunal erfaring.

Kontakt os

Telefon: 93 30 40 50

Mail:  info@kommunekonsulenterne.dk

 

Find os

Kommune Konsulenterne

Nørreskovvej 30

9370, Hals

CVR-nr.: 32 81 44 84