Kommune Konsulenterne løser alle opgaver inden for

Børn, Unge og Familie

Kommune Konsulenterne er specialiseret i højtkvalificerede socialfaglige vikarer

Vi har en stor bredde af højtkvalificerede socialfaglige vikarer med forskellige kompetenceprofiler. Kommune Konsulenterne dækker al sagsbehandling inden for børn-, unge- og familieområdet.

 

Kommune Konsulenternes vægter vikarernes erfaring, stabilitet, effektivitet samt selvstændighed, når vi præsenterer profiler til jer. På denne måde sikrer vi, at I selv udvælger den mest kompetente vikar til vikariatet.

 

Når I har behov for arbejdskraft og kontakter Kommune Konsulenterne, står vores vikarer klar til at tiltræde med kort varsel.

 

Kommune Konsulenterne er kontaktbar 365 dage om året, og et højt serviceniveau er en grundværdi for os, så derfor er vi altid tilgængelige, når I har brug for det.

Bestil en socialfaglig vikar hos Kommune Konsulenterne til at dække følgende områder i jeres Børn, Unge og Familieafdeling:

 • Generel sagsbehandling indenfor Børn, Unge og Familie
 • Børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Forebyggende foranstaltninger
 • Udarbejdelse af oplæg til tvang
 • Gennemgang og kontrol af sager
 • Opfølgning på anbringelser
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver indenfor Børn, Unge og Familie

Sådan virker det

Processen når I bestiller vikarer fra Kommune Konsulenterne…
 • icon

  Indledende kontakt på telefon, mail eller via hjemmesiden

 • icon

  Leder kontaktes, og der drøftes forventede kompetencer til vikaren ud fra opgavens art

 • icon

  Vi kontakter flere potentielle vikarer med de kompetencer, der efterspørges, og som opgaven kræver

 • icon

  Når en vikar er udvalgt af leder, afsendes kontrakten til leder og vikar fra HR-afdelingen

 • icon

  Opfølgning ved leder angående mulig kontraktforlængelse

Frederikshavn Kommune udtaler følgende om forløbet med Kommune Konsulenterne

I ønske om at blive lovmedholdelige ift. tidsfristerne og samtidig undgå at medarbejderne skulle tabe modet, besluttede vi at få Kommune Konsulenterne til at hjælpe os med at lave en del af de manglende børnefaglige undersøgelser. Det har betydet meget for mange af socialrådgiverne at få en tiltrængt hjælpende hånd, så de nu har oplevelsen af at være ”med”!

- Frederikshavn Kommune

Kom i gang

Vil I høre mere om, hvad vi kan tilbyde jeres afdeling? Vores vikarer sidder klar til at hjælpe jer.


  Vil du være en del af Kommune Konsulenterne? Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


   Samarbejdspartnere