Kommune Konsulenterne tilbyder

Udarbejdelse af SEL §50

Kommune Konsulenterne tilbyder udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser efter SEL §50

En hjælpende hånd, der løfter overskuddet for de fastansatte rådgivere og Familieafdelingen.

§50-undersøgelsen bliver helt afsluttet af konsulenten og godkendes af leder, således at jeres interne medarbejdere kan tage sagen videre til partshøring.

Det tager toppen af arbejdspresset og gør, at I kan levere jeres kerneydelser til tiden.

Kommune Konsulenterne har et team af konsulenter, der er specialiserede i at udarbejde børnefaglige undersøgelser og løbende får sparring og supervision af socialfaglig chefkonsulent Eva Kirk helt nede i den enkelte sag.

Fordele ved at benytte Kommune Konsulenterne til at udarbejde §50:

 • Imødekommelse af de lovmæssige krav om behandlingsfrist
 • Sikring af borgernes retssikkerhed
 • Flere børn der får rettidig hjælp
 • Færre klager over sagsforløb
 • Færre sygemeldinger i jeres afdeling
 • Budgetbesparelse – rettidig hjælp
 • Kommune Konsulenterne kan udarbejde et ubegrænset antal børnefaglige undersøgelser

Sådan virker det

Processen når I kontakter Kommune Konsulenterne for at udarbejde §50 for jeres afdeling…
 • icon

  Indledende kontakt på telefon, mail eller via hjemmesiden

 • icon

  Chefkonsulent Eva Kirk kontakter leder og drøfter kommunens behov, omfanget og karakteren af den socialfaglige tjenesteydelse

 • icon

  Chefkonsulent Eva Kirk kontakter flere mulige konsulenter og identificerer hvilke ressourcer, opgaveløsningen kræver

 • icon

  Kontrakt afsendes fra HR-afdelingen

 • icon

  Løbende dialog med leder. Supervision og sparring til medarbejder

Blandt vores mange
samarbejdspartnere udtaler
Frederikshavn Kommune følgende
om forløbet med Kommune
Konsulenterne

I ønske om at blive lovmedholdelige ift. tidsfristerne og samtidig undgå at medarbejderne skulle tabe modet, besluttede vi at få Kommune Konsulenterne til at hjælpe os med at lave en del af de manglende børnefaglige undersøgelser. Det har betydet meget for mange af socialrådgiverne at få en tiltrængt hjælpende hånd, så de nu har oplevelsen af at være ”med”!

- Frederikshavn Kommune

Kom i gang

Vil I høre mere om, hvad vi kan tilbyde jeres afdeling? Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.


  Vil du være en del af Kommune Konsulenterne? Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


   Samarbejdspartnere