Kommune Konsulenterne løser alle opgaver inden for

Voksenpsykiatri og Handicap

Kommune Konsulenterne er specialiseret i højtkvalificerede socialfaglige konsulenter

Vi har en bred vifte af konsulenter med forskellige kompetenceprofiler.

Kommune Konsulenterne dækker al sagsbehandling inden for Voksenpsykiatri- og Handicapområdet i henhold til gældende bestemmelser.

Vores erfarne konsulenter er opdateret på den nyeste lovgivning – med borgernes retssikkerhed i højsædet. Kommune Konsulenterne samarbejder med handicapkonsulent Inge Louv med henblik på faglig sparring og kvalitetssikring for vores konsulenter.

Vores konsulenter er selvkørende fra dag 1. Når I kontakter Kommune Konsulenterne, fordi I har en socialfaglig tjenesteydelse, som I ikke selv kan løfte, står vores konsulenter klar til at tiltræde med kort varsel.

Vores konsulenter får løbende sparring og supervision hos socialfaglig chefkonsulent Eva Kirk helt ned i den enkelte sag, så vi altid sikrer kvaliteten af det socialfaglige arbejde.

Når I vælger et samarbejde med Kommune Konsulenterne, får I således en samlet socialfaglig ydelse, hvor vi i samarbejde med jer tilrettelægger, hvilke ressourcer og kompetencer, den socialfaglige ydelse kræver.

Bestil en socialfaglig konsulent hos Kommune Konsulenterne til at dække følgende områder indenfor Voksenpsykiatri og Handicap:

 • Generel sagsbehandling indenfor Voksenpsykiatri og Handicap
 • Undersøgelser i henhold til Voksenudredningsmetoden (VUM)
 • Personrettet tilsyn og handleplaner
 • Ledsageordning
 • Merudgifter
 • Borgerstyret Personlig Assistance
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver indenfor Voksenpsykiatri og Handicap
voksenpsykiatri og handikap

Sådan virker det

Processen når I bestiller konsulenter til Voksenpsykiatri- og Handicapafdelingen i jeres kommune…
 • icon

  Indledende kontakt på telefon, mail eller via hjemmesiden

 • icon

  Chefkonsulent Eva Kirk kontakter leder og drøfter kommunens behov, omfanget og karakteren af den socialfaglige tjenesteydelse

 • icon

  Chefkonsulent Eva Kirk kontakter flere mulige konsulenter og identificerer hvilke ressourcer, opgaveløsningen kræver

 • icon

  Kontrakt afsendes fra HR-afdelingen

 • icon

  Løbende dialog med leder. Supervision og sparring til medarbejder

Udredning efter Voksenudredningsmetoden (VUM), §100 og BPA-ordninger

Kommune Konsulenterne har et team af konsulenter, der er specialiseret i at udarbejde VUM, beregne og sagsbehandle merudgifter efter SEL §100 samt al sagsbehandling indenfor BPA-ordninger.

Kommune Konsulenterne kan udarbejde et ubegrænset antal opgaver på Voksenpsykiatri- og Handicapområdet.

icon
Imødekom de lovmæssige krav om behandlingsfrist
icon
Færre klager over sagsforløb
icon
Et større overskud i jeres Myndighedsafdeling

Kom i gang

Vil I høre mere om, hvad vi kan tilbyde jeres afdeling? Vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.


  Vil du være en del af Kommune Konsulenterne? Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


   Samarbejdspartnere