Kommune Konsulenterne løser alle opgaver inden for

Voksenpsykiatri og Handicap

Kommune Konsulenterne er specialiseret i højtkvalificerede socialfaglige vikarer

Vi har en stor bredde af højtkvalificerede socialfaglige vikarer med forskellige kompetenceprofiler.

 

Kommune Konsulenterne dækker al sagsbehandling inden for Voksenpsykiatri – og Handicapområdet.

 

Kommune Konsulenternes vægter vikarernes erfaring, stabilitet, effektivitet samt selvstændighed, når vi præsenterer profiler til jer. På denne måde sikrer vi, at I selv udvælger den mest kompetente vikar til vikariatet.

 

Når I har behov for arbejdskraft og kontakter Kommune Konsulenterne, står vores vikarer klar til at tiltræde med kort varsel.

 

Kommune Konsulenterne er kontaktbar 365 dage om året, og et højt serviceniveau er en grundværdi for os, så derfor er vi altid tilgængelige, når I har brug for det.

Bestil en socialfaglig vikar hos Kommune Konsulenterne til at dække følgende områder indenfor Voksenpsykiatri og Handicap:

 • Generel sagsbehandling indenfor Voksenpsykiatri og Handicap
 • Undersøgelser i henhold til Voksenudredningsmetoden (VUM)
 • Personrettet tilsyn og handleplaner
 • Ledsageordning
 • Merudgifter
 • Borgerstyret Personlig Assistance
 • Kommune Konsulenterne løser alle hasteopgaver indenfor Voksenpsykiatri og Handicap
voksenpsykiatri og handikap

Sådan virker det

Processen når I bestiller vikarer fra Kommune Konsulenterne…

 • icon

  Indledende kontakt på telefon, mail eller via hjemmesiden

 • icon

  Leder kontaktes, og der drøftes forventede kompetencer til vikaren ud fra opgavens art

 • icon

  Vi kontakter flere potentielle vikarer med de kompetencer, der efterspørges, og som opgaven kræver

 • icon

  Når en vikar er udvalgt af leder, afsendes kontrakten til leder og vikar fra HR-afdelingen

 • icon

  Opfølgning ved leder angående mulig kontraktforlængelse

Udredning efter voksenudredningsmetoden (VUM), §100 og BPA-ordninger

Kommune Konsulenterne har et team af vikarer, der er specialiseret i at udarbejde VUM, beregne og sagsbehandle merudgifter eller SEL §100 samt al sagsbehandling indenfor BPA-ordninger.

icon
Imødekom de lovmæssige krav om behandlingsfrist
icon
Færre klager over sagsforløb
icon
Imødekom de lovmæssige krav om behandlingsfrist

Kom i gang

Vil I høre mere om, hvad vi kan tilbyde jeres afdeling? Vores vikarer sidder klar til at hjælpe jer.


  Vil du være en del af Kommune Konsulenterne? Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


   Samarbejdspartnere